{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بی احتیاطی یک پدر جان کودک 3 ساله اش را به خطر انداخت.

فرو رفتن یک پیچ به داخل چشم پسر ۳ ساله/عکس (+۱۸)
پزشکان چینی با موفقیت پیچی را که به طور ناگهانی وارد چشم چپ پسر 3 ساله شده و او را تا مرز کور شدن برده بود طی یک عمل جراحی خارج کردند.پزشکان در خصوص این حادثه هولناک برای چشم او عنوان کردند که پدر بیمار حین رسیدگی به باغچه های خانه ناگهان دستگاهش دچار مشکل شده و در عین ناباوری پیچ دستگاه خارج شده و با چشم پسر 3 ساله اصابت کرد.
 
با انتقال سریع بیمار 3 ساله به بیمارستان و رسیدگی پزشکان، بیمار تحت جراحی قرار گرفت که در ابتدا پزشکان گمان کردند بیمار نابینا خواهد شد اما با تلاش بی وقفه توانستند جان کودک را از مرگ نجات داده و بینایی اش را به او برگردانند.
پزشک معالج پس از پایان عمل جراحی عنوان کرد که اگر چند میلی متر پیج به سمت چپ چشم برخورد می کرد کودک صد در صد نابینا می شد که خوشبختانه از این اتفاق جلوگیری شد.
در حال حاضر بیمار تحت درمان است تا به زودی اوضاعش رو به بهبودی رود
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها