{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

گزارش تکان‌دهنده‌ای در فضای مجازی با بازتاب زیادی همراه شد که در آن از خانواده‌هایی در یکی از شهر‌های خراسان رضوی نوشته شده که به دلیل نداشتن خانه در حمام یا یخچال زندگی می‌کنند.

زندگی خانواده ایرانی در حمام و یخچال! +عکس

خانواده‌هایی در یکی از شهر‌های خراسان رضوی هستند که به دلیل نداشتن خانه در حمام یا یخچال زندگی می‌کنند. در بخشی از این گزارش ادعا شده که یک خانواده چهار نفره به علت ندادن اجاره از خانه استیجاری‌‌شان بیرون انداخته شده و مجبور شده‌اند در حمام یکی از بستگان شان زندگی کنند. یا از زن و شوهری گفته شده که به دلیل نداشتن پول و خانه در یک یخچال ویترینی زندگی می‌کنند.

گزارش تکان‌دهنده‌ای در فضای مجازی با بازتاب زیادی همراه شد که در آن از خانواده‌هایی در یکی از شهر‌های خراسان رضوی نوشته شده که به دلیل نداشتن خانه در حمام یا یخچال زندگی می‌کنند.

البته با وجود این که اعتیاد وجه مشترک بیشتر این خانواده هاست، کاربران زیادی با راه انداختن پویشی به دنبال جمع کردن پولی برای گرفتن خانه‌ای برای آن‌ها افتادند. در این میان کاربری نوشت: «کاش مسئولان می‌دیدند که این وضع اقتصاد چه بلا‌هایی داره سر خانواده‌ها میاره.»

1452079_544

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها