{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نیش شپش دختر زیبا رو را به کام مرگ کشاند.

شپش‌ها دختر ۱۲ ساله را کشتند +عکس
دختری 12 ساله به خاطر نیش شپش ایست قلبی کرد !این دختر 12 ساله که به مدت 3 سال از نیش شپش ها رنج می برد روز گذشته بر اثر حمله قلبی جان داد و پزشکان نیش های مداوم شپش ها بر سر این دختر بچه که باعث کم خونی و کمبود آهن و در نهایت سکته قلبی او شده بود را علت اصلی مرگ او عنوان کردند.
ماموران پلیس آمریکا در پی این مرگ وحشتناک پدر و مادر دختربچه را به خاطر سهل انگاری در نگهداری دخترشان و قتل درجه دو دستگیر کردند.
به گفته نماینده سازمان حمایت از کودکان پدر و مادر دختر بچه می توانستند او را به پزشک نشان داده و شپش های سرش را درمان کنند اما متاسفانه سهل انگاری های پدر و مادر عامل اصلی مرگ دختر بچه شده این در حالی است که فضای اتاق دختر بچه نیز به شدت آلوده و ماه ها رختخوابش عوض نشده بود.
در حال حاضر رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها