{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

طی بازدید از چندین انبار مقدار ۶۳۹ تن شکر، ۱۳۹۲ تن برنج، ۱۰۳ هزار و ۹۲۹ کیلوگرم گوشت و ۵ هزار و ۲۲ لیتر روغن خوراکی احتکار شده، کشف و توقیف شد.

انبار احتکار 400 میلیاردی در تهران کشف شد. سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اظهار داشت: از صبح روز گذشته کارگروه بازرسی از انبار‌ها و سردخانه‌های شهرستان ری بازدید کردند.طی بازدید از چندین انبار مقدار ۶۳۹ تن شکر، ۱۳۹۲ تن برنج، ۱۰۳ هزار و ۹۲۹ کیلوگرم گوشت و ۵ هزار و ۲۲ لیتر روغن خوراکی احتکار شده، کشف و توقیف شد.

او افزود: متشکل از تیم عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی به همراه معاون دادستان، نماینده فرمانداری و اتاق اصناف از چندین انبار در شهرری بازدید کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت تصریح کرد: طی بازدید از چندین انبار مقدار ۶۳۹ تن شکر، ۱۳۹۲ تن برنج، ۱۰۳ هزار و ۹۲۹ کیلوگرم گوشت و ۵ هزار و ۲۲ لیتر روغن خوراکی احتکار شده، کشف و توقیف شد.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی کالا‌های احتکار شده ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

کشف انبار احتکاری برنج، روغن و گوشت در شهرری+ عکس

کشف انبار احتکاری برنج، روغن و گوشت در شهرری+ عکس

کشف انبار احتکاری برنج، روغن و گوشت در شهرری+ عکس

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها