{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زنده شدن جوان آبادانی اورژانسی ها را حیرت زده کرد.

در پی تماس با مرکز اورژانس آبادان در ساعت ۸:۳۱ مبنی بر ایست قلبی تنفسی یک جوان ۳۹ ساله، سریعا نزدیک ترین پایگاه اورژانس کد ۶۰۳۳ ذولفقاری به محل اعزام شد. پس از رسیدن کارشناسان اورژانس بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی بیمار، هیچ گونه علائم حیاتی نداشته است.

عملیاتcpr یا (احیا قلبی ریوی) به سرعت توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی بر بالین بیمار انجام شدو عملیات لوله گذاری تنفسی برای بیمار در حین اعزام در آمبولانس انجام شد و cpr (احیا قلبی ریوی) تا رسیدن آمبولانس به بیمارستان ادامه و بیمار با برگشت علائم حیاتی تحویل بیمارستان شد.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها