{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

سرقت گردند در یک چشم به هم زدن اتفاق افتاد!

2 جوان سوار بر موتورسیکلت رد مردی که گردنبند طلا به گردن داشت و راننده خودرو بود را زده و موقع پیچیدن این خودرو سرچهارراه یکی از موتورسواران پیاده شده و گردنبند گرانقیمت راننده را از گردنش به سرقت می برد.این فیلم مربوط به سال گذشته است و هنوز اطلاعاتی از دستگیری سارقان بدست نیامده است.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها