{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مردی که متهم است سوار بر خودروی تیبا در پوشش مسافربری به زنان و دختران جوان تجاوز می‌کرد سرانجام به دام پلیس رباط کریم افتاد.

 پلیس گزارش داده است این راننده در آبشناسان دختران جوان را به عنوان مسافر سوار می کرد و با تغییر مسیر در جاده های خاکی به آنها را مورد تعرض قرار می داد

 بعد از دستگیری این راننده شیطان صفت در بازجویی ها مشخص شد که متهم قبلا نیز با یک پراید آلبالویی در چند نوبت این اقدام غیر انسانی را انجام داده است.

 لذا با توجه به احتمال وجود شکات، درصورت هرگونه شکایت از این دختران بزه دیده می توانند به کلانتری 13 آبشناسان مراجعه نمایند.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها