{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این دختر 8 ساله بی گناه حامله مورد تجاوز قرار گرفت و همه چی را جلو دوربین بازگو کرد!

تجاوز و حامله شدن دختر 8 ساله

چند عضو باقی مانده داعش در سوریه دختر 8 ساله ای را ربوده و بارها مورد تجاوز قرار دادند و بعد از چند ماه او در یک جاده رها کردند.

خودروها عبوری این دختر را پیدا و به بیمارستان رساندند.

این دختر در حالی به بیمارستان منتقل شده که حامله شده بود.

همچنین جراحات شدیدی به نواحی تناسلی او وارد شده بود.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها