{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زن جوان با وجود جراحت های زیاد در اتاق عمل مورد تجاوز وحشیانه پزشکان قرار گرفت.

طولانی ترین تجاوز توسط پزشکان به زن 35 ساله در اتاق عمل!

زن جوانی در پاکستان پس از این که ۴ ساعت متوالی مورد تجاوز چندین مرد قرار گرفت زمانی که به دلیل جراحت های وارد شده به بیمارستان انتقال داده شد در اتاق عمل مورد تجاوز پزشکان نیز قرار گرفت.

تعرض به زینب ۳۵ ساله در حالی که بیهوش و در اتاق عمل بود توسط دوربین بیمارستان ضبط و مدیریت بیمارستان به اداره پلیس گزارش داد.

قربانی پس از این که در بیمارستان به هوش آمد گزارشی از تجاوزش را به ماموران پلیس داد و اکنون پلیس پس از بازداشت پزشکان در حال پیگیری و بررسی برای شناسایی متجاوزان دیگر است

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها