{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
+18 / لحظه بریدن سر پدر توسط پسر / لحظه وحشتناک

یک منبع آگاه قضایی و انتظامی اظهار داشت: خبر قتل و سربریدن یک پدر توسط پسرش در شهرستان دشتیاری شایعه ای برای تشویش اذهان عمومی است. تصاویر منتشره در این شایعه اصلا در ایران نیست و احتمالا این تصاویر مربوط به پاکستان می باشد.

وی افزود: شهروندان نباید به شایعات بی پایه و اساس فضای مجازی توجه کنند و اخبار را تنها از سایت ها و کانال های مجوزدار دنبال کنند

سر بریدن

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها