{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دختر معلول طعمه هوس بازی های پدر و برادرش شد.

لیلا که از  معلولیت ذهنی رنج می برد چند سال قبل از سوی پدر و مادرش به بهزیستی سپرده شد. چون آنها توان نگهداری این دختر را نداشتند گاهی اوقات به ملاقات لیلا می‌آمدند و برای چند روز وی را به خانه شان می بردند. اما دختر کندذهن در آخرین ملاقات شوم با خانواده اش سرنوشت تلخی داشت.

وی پس از بازگشت از خانه به بهزیستی رفتارش تغییر کرده بود و مدام گریه می کرد. او با هیچ کسی حرف نمی زد. تا اینکه یکی از مربی های لیلا به ماجرا پی برد و با او صحبت کرد. لیلا قفل سکوت چند روزه اش را شکست و حرف های تکان دهنده ای را مطرح کرد.

وی گفت: وقتی آخرین بار پدرش او را به خانه برده بود از سوی پدر، برادر و پسر عموهایش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و خواهرش نیز شاهد این ماجرا بوده است.

تجاوز خونین 4 دختر به یک پسر جوان به قتل او منجر شد

لیلا می گفت وقتی پدر و برادرش با گریه و فریاد های خواهرش روبه رو شدند وی را به باد کتک بسته و او را ساکت کرده اند.

با اظهارات دختر کند ذهن وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان پزشکی قانونی آزار و اذیت دختر معلول را تایید کردند .به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه پدر و مادر لیلا را احضار کردند تا درباره این پرونده از آنها تحقیق کنند

 

 

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها