{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فیلمی از تلاش یک مرد برای بیرون آمدن این موجود از کوه را در ادامه مشاهده کنید.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها