{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دجال چیست با خروج او چه اتفاقی خواهد افتاد؟

دجال یک شخصیت شیطانی در فرجام‌شناسی اسلامی است.دجال در احادیث اسلامی به باور مسلمانان سنی و شیعه موجودی ست که چشم راستش کور است.در روایات شیعه دجال در آخرالزمان و پیش از قیام مهدی از خراسان ظهور می‌کند و او با انجام کارهای شگفت‌انگیز و معجزاتی جمع زیادی از مردم را می‌فریبد.در ادامه صحبت هایی از خروج دجال را بشنوید.

 

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها