{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

جوان تهرانی التماس میکرد و می گفت:جون مادرت نزن!!

وقتی مردجوانی با ضربات قمه چند جوان شرور راهی بیمارستان شد مأموران پلیس اشرار قمه به دست را شناسایی و دستگیر کردند.

وقتی جوان مجروح با کمک پزشکان سلامتی اش را به دست آورد و در حیاط  فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مردان قمه کش بی رحم روبه رو شد در مقابل سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ماجرا را اینطور تعریف کرد:جلوی مغازه ایستاده بودم که این افراد به سمتم حمله ور شدند. در جریان این درگیری با چاقو و قمه به جانم افتادند. آنقدر خون از دست دادم که بیهوش شدم. وقتی چشمانم را باز کردم متوجه شدم در بیمارستان هستم .

یکی از قمه کش های بی رحم در پاسخ به اظهارات مرد جوان گفت: ما نبودیم و هیچ دخالتی در این پرونده نداشتیم. اما مرد حادثه دیده گفت: خیلی خوب تو را به خاطر دارم ، یادت باشد مدام به تو می گفتم جان مادرت نزن اما تو همچنان مرا می زدی. هم فیلم وجوددارد و هم عکس  از صحنه درگیری.

پرونده سه پسرجوان با توجه به مدارک و شواهد موجود برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی منتقل شد.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها