{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اعتراض سلبریتی ها به آزادی مادر و ناپدری بعد از تجاوز به دو کودک.

تجاوز ناپدری به دو کودک در ترکیه همه را متحیر کرد.تجاوز با یک نقاشی فاش شد.نقاشی تجاوز به دو کودک را در ادامه خواهید دید.مادر بی رحم در این تجاوز با همسرش هم دست بود.رای دادگاه به این تجاوز چه بود؟

امروز شاهد اعتراض شدید هنرمندان ترکیه از جمله دمت،آراس،صینم کوبال، ادا اجه،حادیثه و بسیاری دیگر به موضوع تجاوز به دختر 7 ساله و برادر 10 ساله اش از طرف ناپدری آنها بودیم که دادگاه مادر و ناپدری را آزاد کرده است.

مادر این بچه ها آن ها را می فروخت و به آن ها می گفت که باید سکوت کنند.

بچه ها با کشیدن نقاشی به دادگاه توضیح دادندکه چه اتفاقی برایشان رخ داده است.

تجاوز

تجاوز

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها