{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اعتراف غیر قابل باور استاد دانشگاه معروف به دانشجوی دخترش چشمان همه را گرد کرد.

تجاوز / استاد دانشگاهی در مینه سوتا به اتهام تجاوز  به یک دانشجوی دختر دستگیر شد.متهم در بازجویی اعتراف کرد که دلیل اصلی تجاوز کمک کردن به دختر جوان بوده است این کار را انجام داده تا یک دختر را به دنیای زنانگی وارد کند.

طبق گزارش پلیس، متهم حین تجاوز به قربانی در کلاس دانشگاه توسط سایر دانشجو ها دستگیر و به اداره پلیس  تحویل داده شد و اکنون اریک اسپرانکل بدون قرار وثیقه در زندان  است تا اولین جلسه دادگاه محاکمه اش به زودی برگزار شود.

منبع:رکنا

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها