{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

خودکشی زن در ریل راه آهن را مشاهده می کنید. فیلم خودکشی زن واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت. خودکشی زن نزدیک بود اتفاق بیفتد که  یک مرد جلوی خودکشی زن را گرفت. در ادامه بیشتر از خودکشی زن بخوانید

یک زن در وسط ریل قطار تهران - قزوین  اقدام به خودکشی کرد که مردی جلوی این زن را گرفت.این فیلم توسط لکوموتیوران این قطار منتشر شده است.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها