{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

زنی برای رهایی از اختلافات خانوادگی دست به خودکشی عجیبی زد.

خودکشی در رباط کریم رخ داد. خودکشی یک زن بخاطر رهایی از اختلافات خانوادگی.زنی که بخاطر اختلافات خانوادگی با شکستن شیشه پنجره خانه و خوردن آن دست به خودکشی زده بود با تلاش پزشکان بیمارستان رباط کریم از مرگ حمتی  در این خودکشی نجات پیدا کرد.در این خودکشی معجزه رخ داده است.

رئیس بیمارستان رباط کریم زنده ماندن این زن را یک معجزه توصیف کرد و افزود:

با وجود حجم شیشه ای که این زن 40 ساله بلعید بود اما خوشبختانه او دوباره به زندگی برگشت.

 دکتر اسدی اضافه کرد:

حال عمومی این زن خانه دار خوب است اما چون اکنون چند خراش در رودها و معده او دیده شده فعلا تا درمان نهایی تحت نظر خواهد بود.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها