{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فیلمی از برادرزاده قلابی روحانی که دختران ثروتمند را فریب می داد.

برادرزاده قلابی روحانی از دختران ثروتمند خواستگاری می کرد و این خواستگار قلابی با بنز و بادیگارد می رفت که دستگیر شد.

یک سارق حرفه ای 20 ساله، خود را برادرزاده رئیس جمهور روحانی جا می زد و با بنز اس 300 شیشه دودی و دو تا بادیگارد، به خواستگاری دختر پولدارهای تهران می‌رفت.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها