{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حوادث رکنا : آخرین ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان را روی تخت بیمارستان مشاهده کنید.

به گزارش رکنا ، ارشا اقدسی که از بدلکاران حرفه‌ای و پرانرژی سینما و تلویزیون ایران است دچار حادثه وحشتناکی شد. ارشا اقدسی کارهای نمادین زیادی انجام داده است. ارشا اقدسی اکنون در کما به سر می برد. آخرین وضعیت ارشا اقدسی را روی تخت بیمارستان مشاهده کنید. برای بهبود حال ارشا اقدسی دعا کنید.  

ارشا اقدسی بدلکار حرفه ای سینما در صحنه فیلمی در لبنان دچار حادثه شد و هم اکنون در شرایط بحرانی قرار دارد. خودرو ارشا اقدسی در حین فیلمبرداری به عنوان بدلکار، واژگون شده و او در حال حاضر در بیمارستان بستری است.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها