{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ساحل دختر سارا صوفیانی و امیرحسین شریفی بدنیا آمد.


ازدواج سارا صوفیانی با مرد 63 ساله +عکس

سارا صوفیانی  در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "دختر عزیزم تو بهترین هدیه از طرف خداوند متعال برای من و پدرت هستی، این را بدان همیشه و همیشه قشنگترین صدای زندگی مامان سارا و بابا امیر تپش قلب توست ساحل عزیزم دختر زیبای من، تو تمام زندگی بابا امیر و مامان سارا هستی"

ازدواج خانم بازیگر با مرد 63 ساله +عکس

ازدواج خانم بازیگر با مرد 63 ساله +عکس

ازدواج خانم بازیگر با مرد 63 ساله +عکس

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها