{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آوا مشکاتیان نوه دختری استاد محمدرضا شجریان، ۲۵ روز پس از درگذشت استاد در جدیدترین اظهار نظر درباره حواشی درگذشت ایشان، گفت: استاد شجریان وصیتی مبنی بر اینکه کجا و چگونه به خاک سپرده شوند، ننوشته اند.

آوا مشکاتیان نوه دختری استاد محمدرضا شجریان، ۲۵ روز پس از درگذشت استاد محمدرضا شجریان در جدیدترین اظهار نظر درباره حواشی درگذشت ایشان، گفت: استاد محمدرضا شجریان وصیتی مبنی بر اینکه کجا و چگونه به خاک سپرده شوند، ننوشته اند.

2469673_741

بهمن بابازاده در توئیتر خود نوشت: آوا مشکاتیان نوه دختری استاد محمدرضا شجریان، ۲۵ روز پس از درگذشت استاد در جدیدترین اظهار نظر درباره حواشی درگذشت ایشان، گفت: استاد شجریان وصیتی مبنی بر اینکه کجا و چگونه به خاک سپرده شوند، ننوشته اند. بعضی از جملاتی که از وی نقل میشود شاید دلنشین باشد ولی لزوما سندیتی ندارند."

 

 

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها