{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اقدام هولناک 12 سرباز با دختر 19 ساله او را بدبخت کرد.

ببینید: تجاوز گروهی 14 سرباز به دختر 19 ساله

دختری 19 ساله در هند توسط 12 سرباز در هشت ساعت مورد تجاوز قرار گرفت.به گفته قربانی، وی زمانی که در ایستگاه اتوبوس منتظر بود توسط 12 سرباز مورد حمله قرار گرفت و در یک اتوبوس خالی به او تجاوز وحشیانه ای شد.جسم بیهوش دخترجوان بعد از تجاوز در کنار خیابان رها شد توسط چند زن و مرد پیدا و به بیمارستان انتقال یافت.زمانی که پزشکان متوجه اثراتی از تجاوز در بدن او شدند با اداره پلیس تماس گرفتند و گزارش دادند.

وقتی قربانی به هوش آمد به مامورپلیس گفت که در کجا ، چه زمانی و توسط چند نفر که لباس نظامی به تن داشتند مورد تعرض قرار گرفته است.

وی همچنین گفت که زمانی که به او تعرض شد متوجه اسم 3 تن از متجاوزین که پنکاج ، نیشو و منیش نام داشتند شده و زمانی که او را در کنار خیابان رها کردند توانست از بین چشمان بی حالش چهره آن ها را تشخیص دهد.

افسرپرونده پس از ثبت گفته های قربانی و چهره نگاری توانست متوجه هویت سه مظنون که سرباز بودند بشود و با انتشار عکس های آنان در روزنامه ها و تمامی ادارات پلیس خواستار کمک برای دستگیری این 3 سرباز متواری شد.

در حال حاضر این پرونده در حال بررسی و پیگیری است و قربانی به دلیل فشار روحی و ضربات وارد شده به صورت و سرش دچار اختلال در شنوایی و گفتاری شده است.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها