{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

مطلبی فوق العاده از این که تجاوز لذت دارد یا خیر!

میل به تجاوز در جمعیت زیادی از افراد، عموما مردان، وجود دارد. اگر این میل از حد مشخصی بیشتر شده، تبدیل به نیاز شود، احتمالا یک شخص معمولی را تبدیل به یک شخص متجاوز می کند.

تجاوز یک انحراف جنسی است

برای این که ماهیت انسان و نیازهایش را بشناسیم، اختلالات روانی کمک زیادی  به ما می کنند. چرا که این اختلالات زمانی مجال بروز پیدا می کنند که کنترل برداشته می شود و فرد تنها بر اساس نیارهای غیرقابل مهارش رفتار می کند.

تجاوز لذت دارد، چون رفتاری برای برآورده کردن یک نیاز است؛ نیازی که در بیشتر انسان ها کنترل می شود.

شخص متجاوز برای این که بتواند مطابق با نیازهایش رفتار کند، نیاز به تحریف های شناختی دارد. یکی از مهم ترین باورها که عمل تجاوز را باری فرد متجاوز آسان می کند، این است :

” زن ها تجاوز را دوست دارند”.

اگر دوست نداشت اینطور لباس نمی پوشید.

این باور در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد و ما می توانیم به روشنی در فیلم و سریال ها اثر آن را مشاهده کنیم. صحنه های تجاوز، رابطه ی جنسی اجباری، خیلی مواقع تبدیل به جذاب ترین صحنه های فیلم ها می شوند، بدون این که بیننده احساس مشمئزکننده ی مورد تجاوز  قرار گرفتن را در قربانی دریافت کند.

چرا که آثار بر اساس نیازها و فانتزی های نویسنده خلق می شوند.

یکی دیگر از باورهای غلط که عمل تجاوز را راحت می کند این است:

“تقصیر خودش بود”.

او سعی در اغواگری داشت.

ظاهرش تحریک کننده بود.

این باورهای غلط یا همان ” کرم از خود درخته” به حدی در فرهنگ ما ریشه دار و پدیرفته شده است که به نظر می رسد قلم فرسایی در مورد آن بیهوده تر از آب در هاون کوبیدن باشد!

چرا که دهه هاست از تریبون های مختلف به جامعه آموزش داده شده که زن باید خود را از دسترس مرد دور نگه دارد تا به او تعرض نشود. در رابطه ی جنسی ناخواسته بین مرد و زن، هیچ مسئولیتی متوجه مرد نیست.

مرد به عنوان موجودی فاقد کنترل و تجاوز به عنوان رفتاری مردانه و طبیعی تعریف شده، زن باید ارزش خود را حفظ کرده، به هر شکل از خود در برابر مرد مراقبت کند.

قوانینی که نوشته شده اند و دستوراتی که از بالا آمده اند، همه در نهایت جامعه را به این نتیجه رسانیده اند:

” اگر به زنی تجاوز شد مقصر خودش است”

و ما تاثیر این نگرش انحرافی ریشه دار را در بخش زیادی از نظرات و نوشته ها و … در فضاهای مجازی و واقعی به روشنی مشاهده می کنیم:

من نمی خواهم از متجاوز دفاع کنم ولی…

نمی شود در مورد این مساله به راحتی قضاوت کرد…

و نظرات زیادی با این مضمون:

خیلی از دختران در مورد تجاوز شلوغ کاری می کنند، آنها در واقع ناراحت نیستند و هدفشان فقط تخریب پسر است.

همه ی این نکرش ها، نظرات و ادعاها یک دلیل دارد:

تجاوز برای متجاوز لذت بهش است

افراد زیادی می توانند متجاوز را درک کرده، با او همدلی کنند. با واژه هایی عوام پسند زشتی تجاوز را کم کرده، نقش شرایط را پررنگ کنند. این افراد از تجاوز لذت می برند، بنابراین نیاز به باورهای غلطی دارند که به آنها بگوید آدم های بدی نیستند.

قوانین ما با بزرگواری این امکان را برای این دسته از افراد مبتلا به پارافیلیا فراهم کرده است!

به این ترتیب خیلی از افراد اصرار دارند این نگرش را تثبیت کنند که تجاوز مشکل بزرگی نیست و در مورد آن اغراق شده است.

بسیاری از دختران از تجاوز لذت برده اند و فقط نقش قربانی را بازی می کنند.

درست زمانی که جهان دارد در این زمینه روشنگری می کند و به قربانی ها می گوید که شرم و احساس گناه را کنار بگذارند و درد خود را فریاد بزنند، عده ای دستپاچه سعی می کنند در برابر این موج مقاومت کرده، اوضاع را مشابه گذشته نگه دارند.

البته این مقاومت در جامعه ای که متجاوز را بری از تقصیر می داند، کاملا طبیعی و قابل پیش بینی است.

برای کسانی که در زیر سایه ی چنین قوانین و دستوراتی رشد کرده اند، سخت است که یاد بگیرند تجاوز در هر رابطه ای می تواند اتفاق بیفتد. متجاوز همیشه غریبه نیست و شخص می تواند به پارتنر یا همسرش هم تجاوز کند.

تجاوز ابدا یک رفتار طبیعی مردانه نیست.

مرد به طور طبیعی دوست دارد با عمل جنسی خود بر زن تاثیر بگذارد. یک مرد سالم از رابطه ای که در آن احساس کند متجاوز است، لذت نمی برد.

ولی قوانین و آموزهای جامعه آنقدر قدرت دارند که می توانند به گروه های مختلف جامعه، باسواد و بی سواد، مذهبی و غیرمذهبی، متحجرانه ترین باورهای تاریخ را بقبولانند.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها