{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دکتر محمد ایهاب فؤاد، از بخش بیولوژی مرکز ملی تحقیقاتی مصر، اعلام کرد که هسته بعضی از میوه ها حاوی اسیدهیدروسیانیک است که مسمومیت شدید را موجب خواهد شد.

به گفته او، هسته های آلو، هلو، سیب، زردآلو و بادام تلخ، خطرناک هستند. بیشترین مقدار اسیدهیدروسیانیک، در بادام تلخ وجود دارد. 100 گرم هسته زردآلو می تواند موجب مرگ شخص شود.

زرد آلو

تلخی مزه هسته، گویای وجود اسید هیدروسیانیک و نشانه غلظت این سم است. مقدار اسیدهیدروسیانیک بیشتر در هسته های آب دار که حاوی رطوبت زیاد هستند، وجود دارد. دز مهلک اسید هیدروسیانیک، 0,24 تا 0,97 میلی گرم در هر لیتر خون است.

بر اساس داده های سازمان خدمات اروپایی امنیت مواد غذایی، در روز می توان تنها نصف هسته زردآلو را مصرف کرد.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها