{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رفتار توهین آمیز و سرشار از خشونت این ماموران با افراد سالمندان برای چیست؟

واکسن کرونا خواهان زیادی دارد.واکسن کرونا تنها راه دفاعی از ویروس کرونا می باشد.برای تزریق واکسن کرونا صف بسته می شود. ویدیویی که از از این درگیری در صف واکسن کرونا منتشر شده است زمان مشخصی ندارد.در ادامه درگیری در صف واکسن کرونا را مشاهده کنید.

برخورد نامناسب پلیس با سالمندان منتظر واکسن مامور نیروی انتظامی سالمندانی را که در صف تزریق واکسن کرونا ایستاده اند هل می دهد و می اندازد.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها