{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

خرس گرسنه به زن سالخورده رحم نکرد و او را طعمه خود کرد.

خرس گرسنه زن دوچرخه سوار را شبانه از چادرش بیرون کشید و خورد . زن 65 ساله که از پرستاران بازنشسته و دوچرخه سوار آمریکا بوده زمانی که با دوستانش برای تفریح و دوچرخه سواری به پارک رفته بودند شبانه مورد حمله خرس گرسنه قرار گرفت و کشته شد.

یکی از مقام های حیات وحش منطقه در این باره گفت که خرس شبانه با استشمام بوی غذا وارد چادر شده و همراهان این زن نتوانستند او را نجات دهند و با کشته شدن این زن جستجوها برای یافتن خرس آغاز شده و هلی کوپترهای سازمان در حال گشت زنی هستند در صورت پیدا کردن خرس، حیوان کشته خواهد شد.

 

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها