{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

استفاده از یک تخته برای آماده کردن غذا ممنوع بلکه باید دو تخته در اختیار داشته باشید.

استفاده از یک تخته برای آماده کردن غذا ممنوع!

استفاده از یک تخته برای آماده کردن غذا ممنوع بلکه باید دو تخته در اختیار داشته باشید.

بیشتر افراد می‌دانند گوشت (قرمز یا سفید) را باید جدا از سبزیجات خرد کرد. ولی باید دو تخته در کابینت آشپزخانه وجود داشته باشد: یک تخته فقط برای خرد کردن گوشت و تخته‌ی دیگر برای سبزیجات.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها