{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

واکسن کرونا آیا واقعا خاصیت آهن ربایی دارد؟

چرا بعد از واکسن کرونا آهن ربایی می شویم؟+فیلم

با توجه به شایعات پیش آمده درباره واکسن کرونا که خاصیت آهن ربایی دارد دکتر مردانی در یک ویژه برنامه تلویزیونی درباره این موضوع توضیحاتی را بیان کرد.در ادامه می توانید صحبت های ایشان را گوش کنید.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها