{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

صرافی ملی در دومین اعلام قیمت که در مقایسه با قیمت ابتدایی ۱۰ دقیقه زمان برد نرخ فروش دلار را ۵۰۰ تومان بالا برد.

صرافی امروز اعلام قیمت برای بازار ارز را با نرخ فروش 27 هزار و 220 تومان آغاز کرد که در مقایسه با قیمت بسته شده روز قبل 530 تومان کمتر بود اما به فاصله 10 دقیقه از اعلام قیمت اول نرخ فروش دلار را 500 تومان بالا برد تا در سطح قیمت بسته شده آخرین روز کاری حرکت کند.

قیمت خرید اسکناس دلار هم کماکان صفر است که این نرخ گذاری به معنای عدم خرید است و برای حواله دلار  نیز همانند روزهای قبل قیمتی اعلام نشده است تا بازار ساز نشان دهد در بخش تجاری با دلار کار نمی کند.

قیمت فروش اسکناس یورو اما بر خلاف دلار در روز جاری تا ساعت یک ساعت اول اعلام قیمت بدون تغییر بوده و کماکان همانند اولین اعلام قیمت 32 هزار و 350 تومان است اما قیمت خرید اسکناس این ارز اروپایی نیز صفر است. تفاوت دیگر یورو با دلار در اعلام نرخ حواله است صرفای ملی حواله های یورویی بر پایه هر 30 هزار تومان خرید می کند.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها