{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری از ترامپ در بخش ریاست جمهوری بیمارستان نظامی "والتر رید" در نزدیکی واشنگتن را منتشر کرد.


تصویری از ترامپ در بیمارستان نظامی «والتر رید»

336101_104

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها