{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

انتقاد یک کاربر‌ فضای مجازی از اقدام مدیر تازه وارد شرکت سرمایه گذاری ایران گردی جهان گردی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری

اقدام عجیب مدیر تازه وارد دولتی/ نیمی از کارکنان مجموعه گردشگری اصفهان بیکار شدند
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها