{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پیرهادی از نزدیکان قالیباف در کانال شخصی اش خبرسازی ها از دیدار قالیباف و احمدی نژاد را دروغ پردازی برای فاصله انداختن بین جریان انقلابی با قالیباف دانست و نوشت:

واکنش دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت به خبرسازی ها علیه قالیباف
پیرهادی از نزدیکان قالیباف در کانال شخصی اش خبرسازی ها از دیدار قالیباف و احمدی نژاد را دروغ پردازی برای فاصله انداختن بین جریان انقلابی با قالیباف دانست و نوشت:
 

یک عده از هر اتفاقی می خواهند ماهی سیاسی بگیرند. 

خبری دادند که احمدی نژاد با قالیباف جلسه داشتند و در آن هم از قول قالیباف حرف هایی نشر دادند که گویی قالیباف را از دایره انقلاب خارج می کند یا او برای قدرت با احمدی نژاد معامله کرده است. 

دوستان دلسوز بدانند این دروغ نویسان که ظاهرا بعد از مجلس نو بدجوری نگران شده اند، فقط خبری از یک عیادت شنیده و این همه دروغ بر آن سوار کرده بگونه ای  که برای برخی از دوستان دلسوز نیز باعث نگرانی شد و باعث شد  توئیت بزنند یا طرح سوال کنند. 

 مهمترین نشان دروغ بودن خبرسازی شان این که آنها عیادت را مربوط به زمان اخیر  ذکر کردند، در حالیکه این دیدار مربوط به اواخر فروردین یعنی ماه ها پیش است و برای احوال پرسی از مریضی وی که باعث شده بود احمدی نژاد چند جلسه مجمع شرکت نکرد.  

زمانی که احمدی نژاد در اوج قدرت و امکانات بود و از نظر عده ای معجزه هزاره سوم، قالیباف حاضر نشد بده و بستانی با اوکند و شهرداری تهران، در تحریم مضاعف از سوی دولت او بود. حالا باید دید چه شده که برخی حامیان دیروز احمدی‌نژاد، امروز که او را زمین خورده می بینند، دست به خبرسازی می زنند و  احساسات دلسوزان را تحریک می کنند و می خواهند قالیباف را مقابل نیروهای انقلاب قرار دهند.

 قالیباف با حفظ مواضع اصولی اش ، ناجوانمرد نیست؛ انقلابی بودن با دروغ‌گو بودن هم‌ذات نیست. دوستانی که می‌خواهند بین قالیباف و جریان انقلابی با این دروغ‌ها فاصله بندازن، سخت در اشتباهند

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها