{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی،از فعال شدن واحدهای محلی این جمعیت در سطح محلات شهر تهران خبر داد.

دفاتر «جمعیت پیشرفت و عدالت»در محله های تهران فعال می‌شود

محسن پیرهادی، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، در گفت و گو با .... از فعال شدن واحدهای محلی این جمعیت در سطح محلات شهر تهران خبر داد. پیرهادی افزود: «جمعیت پیشرفت و عدالت در سال ۹۷ و نیمه اول ۹۸، در دو حوزه گفتمانی و منابع انسانی، خود را گسترش داده است. رونمایی از مانیفست نواصولگرایی از یک سو و راه اندازی دفاتر استانی و شهرستانی از سوی دیگر، جمعیت پیشرفت و عدالت را به یکی از فعال ترین احزاب کشور بدل کرده است.»

پیرهادی اضافه کرد: «یکی از نقاط تمایز ما با دیگر احزاب آن است که تمام اعضای شورای استان و شهرستان ها، با مراجعه به آرای مجمع عمومی و با ساز و کار انتخابی، رسمیت یافته اند و از این منظر، جمعیت پیشرفت و عدالت، بر اصل مردم باوری که در مانیفست نواصولگرایی هم تشریح شده، تاکید دارد.»

این فعال سیاسی افزود: « با توجه به وسعت و جمعیت شهر تهران، ضرورت دارد که فعالیت های حزب، در سطح محلات شهر تهران گسترش یابد و در حال حاضر، در حال تدوین ساز و کارها و آماده سازی مقدمات این موضوع هستیم.»

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، یکی از احزاب فعال کشور است که بیش از ده سال از حضورش در سپهر سیاسی کشور می گذرد. علاقمندان می توانند جهت عضویت و یا آشنایی با فعالیت های این جمعیت به آدرس pishraftoedalat.com مراجعه نمایند.

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها