{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

با حکمی از سوی سردار غلامرضا سلیمانی؛

با حکم سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر مسلم چشمی به عنوان سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور منصوب شد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تغییر کرد
با حکم سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر  مسلم چشمی با حفظ سمتِ معاونت سلامت و دفاع زیستی سازمان بسیج مستضعفین به عنوان سرپرست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور منصوب شد.
پیش از این دکتر شاهین محمدصادقی این سمت را برعهده داشت.
مسلم چشمی دارای دکترای داروسازی است که سابقه حضور در دوران دفاع مقدس، ریاست کمیته های بهداشت و درمان در قرارگاه های مختلف سپاه و بسیج، راهیان نور و .... را دارد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تغییر کرد
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها