{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نفیسه روشن با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

مامان بزرگ؟

یادته بهم گفتی ببرمت سر خاک بابایی؟

از امشب بابایی و خدا مراقبتن و دیگه محتاج

هیچ بنده ای نیستی !

مامانی راحت بخواب

خوش بحالت که اینقدر قلبت پاک و روحت بزرگ بود

بهشت و اغوش خدا مبارکت باشه،،،،

تا آخر عمرم عزادار هردوتونم

تا اخر عمر ،،،،،،

اول برای ارامش روح مادربزرگم دعا کنین

دوم برای من که صبر پیدا کنم

نفیسه روشن

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها