{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در مسابقه برنده باش با اجرای محمدرضا گلزار یکی از گزینه‌ها غلط املایی داشت و به جای پرتقال به اشتباه پرتغال نوشته شد.

در مسابقه برنده باش با اجرای محمدرضا گلزار یکی از گزینه‌ها غلط املایی داشت و به جای پرتقال به اشتباه پرتغال نوشته شد.

 

آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها