{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اعتمادی می‌گوید افراد به‌اصطلاح هنرمند سبب شده‌اند نوع نگاه‌ها به موسیقی پاپ عوض شود.

خواننده مشهور:مسئولین نباید به هرکسی اجازه برگزاری کنسرت دهند

خشایار اعتمادی خواننده پاپ درباره شرایط این روزهای موسیقی پاپ، گفت: به‌طور کلی موسیقی پاپ قابلیت‌های بالایی دارد، فقط باید کاری کنیم تا آثار ماندگاری در این حوزه خلق شود.

او در ادامه بیان کرد: به نظر من باید بر عملکرد خواننده‌های این حوزه نظارت شود و نباید اجازه دهیم هر موسیقی به گوش مخاطبان برسد. من مطمئن هستم اگر بر کارکرد هنرمندان این حوزه نظارت شود، این نوع موسیقی پیشرفت خواهد کرد، فقط مسئولین نباید به هر کسی اجازه برگزاری کنسرت یا انتشار آلبوم دهند.

اعتمادی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که خود را خواننده می‌دانند اصلاً صلاحیت ندارند و این افراد به‌اصطلاح هنرمند سبب شده‌اند نوع نگاه‌ها به موسیقی پاپ عوض شود. همه ما باید به این موضوع توجه کنیم و برای این درخواست پافشاری کنیم. اگر خود هنرمندان این حوزه با دقت عمل کنند شاهد شکوفایی موسیقی پاپ خواهیم بود.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها