{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کارگردان فیلم ۲۳ نفر گفت: من هشت سال دنبال ساخت این فیلم بودم. ابراهیم حاتمی‌کیا در مرحله نگارش فیلمنامه مشاور بنده بود و در بخش تولید نیز به ما سر می‌زد و کمک بزرگی به پروژه بود. اعتماد حاتمی کیا باعث شد تا بیست و سه نفر ساخت شود.

اعتماد «ابراهیم حاتمی‌کیا» باعث شد فیلم «بیست و سه نفر» ساخته شود
بیشتر بخوانید
به گزارش پندار آنلاین:

مهدی جعفری کارگردان فیلم "بیست و سه نفر" در خصوص همکاری ابراهیم حاتمی کیا برای ساخت این فیلم گفت: من از ابتدا فصه این فیلم را با موسسه اوج و ابراهیم جاتمی‌کیا در میان گذاشتم و مرکز اوج به شدت از ساخت از این فیلم استقبال کرد.

وی در همین راستا ادامه داد: من هشت سال دنبال ساخت این فیلم بودم. ابراهیم حاتمی‌کیا در مرحله نگارش فیلمنامه مشاور بنده بود و در بخش تولید نیز به ما سر می‌زد و کمک بزرگی به پروژه بود. اعتماد حاتمی کیا باعث شد تا بیست و سه نفر ساخت شود.

این کارگردان فیلم درباره تفاوت این فیلم با کتابی به همین نام اظهار کرد: فیلم اقتباسی از آن کتاب نیست. کتاب آن بیست و سه نفر احمد یوسف زاده بخشی از منابع من بود اما خود فیلم اقتباسی از واقعیت و روایت افراد زنده است.

وی در مورد دلیل اینکه فیلمبردار پروژه نبوده تاکید کرد: من چه این کار و چه کارهای قبلی را خودم فیلمبرداری نکرده ام زیرا به اعتقادی به تداخل کاری آن هم در پروژه سنگینی چون بیست و سه نفر نداشتم.

کارگردان درباره واکنش مردمی به فیلم افزود: واقعیت امر واکنش مردم بیشتر از توقع و انتظار خودم بود. من میدانستم در مورد چه مساله مهمی فیلم می سازیم اما واقعا آرزو داشتم که مردم با این فیلم ارتباط عمیق برقرار کنند. این اتفاق یعنی اقبال عمومی برای من به شدت جذاب بود.

جعفری درباره مضمون بین المللی فیلم خود خاطرنشان کرد: به لحاظ مضمون داستان و پرداخت اثر تمام سعی مان حرفه‌ای بودن اثر است. از نظر من این فیلم به خوبی قابلیت دیدن در بخش بین الملل را دارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟

اخبار مرتبط

ارسال نظر

 

گوناگون