{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

کارگردان فیلم "بنفشه افریقایی" گفت: قصه بنفشه افریقایی داستانی کاملاً انسانی درباره زندگی دو خانواده است. این قصه به هیچ وجه مثلث عشقی و یا از این حرف‌ها نیست و پایه اصلی آن انسانیت است. من امیدوارم که این فیلم برخی از افراد را به تفکر وادار کند.

خانم کارگردان: بنفشه افریقایی به هیچ وجه مثلث عشقی نیست

کارگردان فیلم "بنفشه افریقایی" گفت: قصه بنفشه افریقایی داستانی کاملاً انسانی درباره زندگی دو خانواده است. این قصه به هیچ وجه مثلث عشقی و یا از این حرف‌ها نیست و پایه اصلی آن انسانیت است. من امیدوارم که این فیلم برخی از افراد را به تفکر وادار کند.

مونا زندی حقیقی کارگردان فیلم "بنفشه افریقایی" درخصوص استفاده از تاثیر بسزای رنگ در این فیلم سینمایی گفت: از نظر من شکو بازیگر نقش زن این فیلم زن زندگی است. به همین دلیل تعدد رنگ و استفاده از این رنگ‌ها در اکثریت قاب‌های من به همین دلیل است.

وی در همین راستا ادامه داد: فیلم سینمایی بنفشه افریقایی بر مبنای زندگی ساخته شده است و به همین دلیل این نوع رنگ نه تنها در خانه بلکه در بیرون از خانه نیز دیده می‌شود. فیلم در مورد زندگی است و اصرار دارد که بگوید باید زندگی کرد و یا بهتر بگویم باید شاد زندگی کرد.

این کارگردان سینما درباره احتمال بروز برخی مشکلات در زمان اکران اثر تاکید کرد: این فیلم پروانه نمایش دارد یعنی تمامی ملاک‌های مورد نظر برای دریافت پروانه نمایش در آن لحاظ شده و خوشبختانه تا جشنواره فیلم فجر هیچکس نسبت به فیلم مخالفتی نداشته و امیدوارم همین مسیر ادامه پیدا کند.

وی درباره داستان بنفشه افریقایی افزود: برخی می‌گویند این قصه نامتعارف است و من میگویم بله شاید در نگاه اول نامتعارف باشد، اما فیلمنامه از داستانی واقعی برگرفته شده و شاید وقت آن رسیده که به این بیاندیشیم که برخی قصه‌ها هرچند نامتعارف می‌توانند اتفاق بیافتند.

کارگردان فیلم بنفشه افریقایی اضافه کرد: قصه بنفشه افریقایی داستانی کاملاً انسانی درباره زندگی دو خانواده است. این قصه به هیچ وجه مثلث عشقی و یا از این حرف‌ها نیست و پایه اصلی آن انسانیت است. من امیدوارم که این فیلم برخی از افراد را به تفکر وادار کند.

وی درباره موسیقی فیلم بنفشه افریقایی تصریح کرد: رنگ و لعاب موجود در موسیقی فیلم به طور کامل به دورنیات فردی شخصیت شکو بر می‌گردد. شکوی داستان بنفشه افریقایی پر از زندگی است و اگر رنگ می‌بینیم و اگر موسیقی زنده می‌بینیم همه از روحیه زندگی شکو بر می‌گردد.

زندی درباره بازگو نکردن دلیل جدایی دو شخصیت اصلی فیلم خاطرنشان کرد: دلیل اینکه شکو از همسرش جدا شده راه‌ها و دلایل بسیار مختلفی دارد. واقعیت امر دلیل اصلی جدایی شکو و فریدون از یکدیگر آنقدر برایم مهم نبود. مهم حال حاضر زندگی شکو بود و اتفاقاتی که هم اکنون برای آن‌ها می‌افتد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها