{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|
پیشنهاد نامتعارف خانم بازیگر + عکس

کمند امیر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم

بیمارستان

زندان

قبرستان

در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.

در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.

در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد.

زمینی که امروز روی آن قدم می‌زنیم فردا سقف‌مان خواهد بود. پس بیایید برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم…

روز جمعه تون پر از شادی و آرامش

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها