{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

شاهین جمشیدی با انتشار این عکس نوشت: امروز در #سلام_صبح_بخیر چادر برپا کردیم و نیمرو درست کردیم

چادر زدن و نیمرو درست کردن روی آنتن زنده تلویزیون! +عکس
شاهین جمشیدی با انتشار این عکس نوشت: امروز در #سلام_صبح_بخیر چادر برپا کردیم و نیمرو درست کردیم و محمد تاجران جهانگرد رو دعوت کردیم تا یادبگیریم گاهی باید رها کنیم هر چی که اسمش زندگیه شهریه پر زرق و برق و شلوغ و پلوغه در عین حال حواسمون هم به طبیعت باشه و کاری نکنیم که روی خوش بهمون نشون نده
ز سوسن بشنو‌ای ریحان! که سوسن صد زبان دارد
بدشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد
1422972_291
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر