{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: خوب ترین حالتی که این روزها دچارش شده ام این است که دیگر، هیچ توقعی از هیچکس ندارم و به هیچ وجودی به غیر از خودم و خدای خودم؛ وابسته نیستم، سرم به کارِ خودم گرم است، بدیِ آدم ها را نادیده می گیرم....

تیپ محمدرضا گلزار در خیابان های تهران/عکس

Hamgardi_27524pqhwB8

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها