{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ابراهیم اشرافی با انتشار این عکس نوشت: تمام قصه ی ما با این عکس از فیلم رنج و سرمستی شروع شد

ابراهیم اشرافی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - تمام قصه ی ما با این عکس از فیلم رنج و سرمستی شروع شد

خوب یادمه از تو خواستم که عکسی به یادگار با هم بگیریم

و تو با همان خنده ی زیبا و روی گشاده استقبال کردی

در باورم نمی گنجید که روزی همسفرم بشی

و در این شش سال و اندی همیشه شاد و سرمست از با تو بودن گذشت و چه زود دیر شد

و حالا از رنج و سرمستی فقط رنج جانسوزش باقی مانده

نازنینم دلتنگتم و از این دلتنگی ...

ماه چهره خلیلی

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها