{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

صورت با ریش از تغییرات مهم استایل و ظاهر بازیگران است که فرزاد فرزین در چهره اش این تغییر زل به وجود آورده است.

زیر و رو شدن چهره بازیگر و خواننده معروف+عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر