{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بهاره رهنما با انتشار این عکس نوشت: پروژه شب های مافیا یکی از جذاب‌ترین برنامه هایی بود که در سال های اخیر در آن شرکت کردم،در روزهایی که در آستانه ساخت اولین پروژه کارگردانی داستانی ام هستم ،شناخت بیشتر خیلی از همکارانم و شناخت بخشی از توانایی هایی خودم که تابه حال برایم کارایی نداشت بسیار به موقع و از ‌موهبات این پروژه بود

لاغر ی شدید بهاره رهنما در لباس مافیایی/عکس

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها