{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

فیلم تازه هومن سیدی توانست به مرز فروش یک میلیارد تومانی در گیشه سینماها برسد.

«مغزهای کوچک زنگ زده» 3 روزه یک میلیاردی شد + عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها