{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک حیوان کوچک توانست بر خوی درندگی یک شیر ماده غلبه کند.


رجزخوانی یک حیوان کوچک مقابل شیر ماده + فیلم

یک راسوی بی‌باک توانست در رویارویی با یک شیر ماده گرسنه به گونه‌ای عمل کند که این حیوان درنده جرأت شکار کردن آن را پیدا نکند.

در ادامه، فیلمی از این اقدام شجاعانه راسو مشاهده می‌کنید.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی

دیگر رسانه‌ها