{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تردمیل در اصل یک وسیله تنبیه بود که انسانها را مجبور میکردند با راه رفتن روی چرخ های بزرگ غلات را آسیاب کنند، این وسیله از همین رو "tread=راه رفتن" "mill=آسیاب کردن" نام گرفت.

وقتی تردمیل وسیله شکنجه بود! +عکس
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها