{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نخستین اسکناس ایران در دوره ناصرالدین شاه توسط بانک شاهنشاهی دوره قاجار با تصویر چهره ناصرالدین شاه و با ذکر ارزش آن به تومان منتشر گردید.

ارسال نظر

 

دیگر رسانه‌ها